program 77. gorolskigo święta

imprezy towarzyszące

Rajd turystyczny „O Kyrpce Macieja“

Bieg przełajowy „O Dzbanek Mleka”

„Kawiarenka Pod Pegazem“

Seminarium Etnograficzne

Konkurs kulinarny „Kapusta, dymbowo przicieś”

Mecz piłki nożnej Oldboys Orły Zaolzia Górole vs. Dolanie

Boisko na Białej w Jabłonkowie
Sobota 3. 8. 2024 od godz. 14.00

Archiwum minionych edycji festiwalu

honorowy gorol / gorolka

Pavel Michálek – Dyrektor produkcyjny Huty Trzynieckiej

Bernard Błaszczyk – Konsul Generalny RP w Ostrawie w latach 1996- 1997

Jerzy Cienciała – Dyrektor Huty Trzynieckiej w latach 1997 – 2012

Marian Ozimek – Konsul handlowy w Konsulacie RP w Ostrawie

Andrzej Kaczorowski – Konsul Generalny w Ostrawie w latach 2002 – 2005

Ján Moder – Członek Rady Nadzorczej Moravia Steel

Emil Škrabiš – Senator RC w latach 1996 -2004

Miroslav Topolánek – Premier RC w latach 2006 – 2009

Jan Poloczek – Burmistrz Wisły

Zdeněk Pšenica – Przewodniczący „Folklorního sdružení ČR”

Krystyna Mruzek – Kierowniczka gorolskich kapel Nowina, Lipka, Torka, Rozmarynek

Anna Olszewska – Konsul Generalna RP w Ostrawie w latach 2011 – 2015

Leszek Miłoszewski – Przewodniczący Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle

Janusz Bilski – Konsul Generalny RP w Ostrawie w latach 2015 – 2019

Anna Strojny – Dyrektor programowo artystyczna TKB