75. edycja

Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych „Gorolski Święto"
5. 8. - 7. 8. 2022

GOROLSKI ŚWIĘTO - Transmisja na żywo - Niedziela 7 sierpnia 2022r., od godz. 10.00


KONKURS KULINARNY

W trosce o ochronę, zachowanie, wzmacnianie i promocję regionalnego dziedzictwa kulinarnego Izba Regionalna im. Adama Sikory MK PZKO w Jabłonkowie ogłasza pierwszą edycję konkursu O Najlepszą Tradycyjną Potrawę Trójstyku "KAPUSTA, DYMBOWO PRZICIEŚ".

Regulamin oraz wzkazówki organizacyjne tutaj:


KONKURS FOTOGRAFICZNY


Podczas 59. Tygodnia Kultury Beskidzkiej Regionalny Ośrodek w Bielsku-Białej przeprowadzi Konkurs fotograficzny, obejmujący swoim zasięgiem wszystkie miejscowości, w których odbywa się tegoroczna edycja festiwalu.

Konkurs fotograficzny adresowany jest do amatorów fotografii. Autorzy mający więcej niż 13 lat swoje prace mogą nadsyłać od 30 lipca do 8 sierpnia w trzech kategoriach głównych: NA SCENIE TKB, NA WIDOWNI TKB, TKB NA ULICACH oraz w kategorii dodatkowej: ARCHIWUM TKB.

Pracę wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres konkurstkb@gmail.com. W konkursie fotograficznym Regionalny Ośrodek Kultury nagrodzi prace najciekawiej interpretujące tematy poszczególnych kategorii, kreatywne, o wysokich walorach estetycznych i poziomie technicznym. Najciekawsze fotografie pokazane zostaną na wystawie pokonkursowej w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej. Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie tkb.art.pl w zakładce aktualności.

NOWOŚĆ:

W Centrum Kultury i Informacji (JACKI) w Jabłonkowie dostępne są bilety w przedsprzedaży. Można kupić bilet osobno na piątek, sobotę lub niedzielę, jak również karnet 3-dniowy.

BILETY WSTĘPU:

Piątek – 100CZK, Sobota – 300CZK, Niedziela – 200CZK

Karnet 3-dniowy – 400CZK

„ZTP”, „ZTP/P” i dzieci do lat 10 w towarzystwie osoby dorosłej – WSTĘP WOLNY


Aktualności z Gorolskigo Święta śledź na Facebooku.

Film o Gorolskim Święcie