partnerzy

Organizator – Miejscowe Koło PZKO w Jabłonkowie

Współorganizator – Miasto Jabłonków

Województwo morawsko-śląskie przekazało dotację na realizację projektu.

 

Partner generalny

Główni partnerzy

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Partnerzy

Patronat medialny