Imprezy towarzyszące 2023

Rajd turystyczny „O Kyrpce Macieja“

Kawiarenka pod Pegazem

Konkurs kulinarny „Kapusta, dymbowo przicieś”