Imprezy towarzyszące 2016

Rajd "O kyrpce Macieja“

Kawiarenka pod Pegazem

Warsztaty rzemiosła „Szikowne gorolski rynce“