Jsme na půli cesty

Aktuality » Jsme na půli cesty

21. června se setkáme v Lotyšsku. Tématem partnerského setkání bude integrace národnostních menšin. Dojde ke kultivování a dělení se prvkami tradic a kultury (mj. lidové): tanec, ruční práce, kulinářství. Chceme se setkat a blíže poznat nejen naše rodáky - hostitele mobility, ale také běloruskou a ukrajinskou menšinu. Další atrakci bude termín: Svatojánská noc, kterou se v Lotyšsku slaví jako Ligo. "Mobilita" se uskuteční v Jekabpils, ale navštívíme také Rigu, která se v tomto roce může pochválit titulem Evropské Hlavní město kultury.