Již brzy Švédsko

Aktuality » Již brzy Švédsko

Zúčastníme se mezinárodních konferencí: „Být Polákem v Uniii. Zachovávání a propagování polské národní identity – výměna zkušeností z EU“ a  „Budoucnost  škol Polonie”, akce zorganizované v rámci Polských Dnů, a také workshopů nt. vzdělávání pro integraci etnických menšin. W Malmö se také uskuteční první výstava fotografií dokumentujících práci a pokroky našeho projektu.