Cíle projektu

Obecným cílem projektu je zvýšení efektivity aktivity partnerských organizací v 9 zemích Evropské unie v oblasti vzdělávání dospělých ve prospěch evropské integrace na lokální úrovni: působení proti předsudkům, překonávání stereotypů, boj s ksenofobií, propagace integrace menšin s lokálními prostředími na přátelské úrovni, fungování založeného na vzájemné úctě, chápání rozdílů a spolupráci.

 

Bude dosažen díky realizaci součtu konkrétních cílů:

  • Zdokonalování a obohacování pracoviště i metodiky vzdělávání dospělych v oblasti integrace lokálních prostředí o nové didaktické formy a metody – rozšíření a zpestření vzdělávací nabídky 9 partnerských organizací;
  • Zvýšení znalostí, změna povědomí a postojů dospělých posluchačů v oblasti zabraňování vyloučení a spolupráce se skupinami ohroženými marginalizací;
  • Zpracování sady didaktických materiálů a metodických směrnic týkajících se vzdělávání dospělých v oblasti integrace lokálních prostředí spolu s popisem příkladů dobrých praktik;
  • Vypracování a testování efektivní formy spolupráce mezi partnery (v tom pravidel a způsobů komunikace) týkající se výměny zkušeností a jejich znalostí mezi partnery;
  • Navázání spolupráce s místními úřady a médiemi, která se týka vypracování pozitivního obrazu a popularizace projektového tématu a zdrojů jeho financování.