Aktivity

Projektové aktivity budou zaměřeny na neformální vzdělávání dospělých v oblasti evropské integrace na lokální úrovni, realizované občany v každodenních situacích. Jedná se o utváření postojů otevřených na překonávání stereotypů, připravenost k pochopení odlišnosti, přátelské soužití a spolupráci založené na vzájemné úctě.

 

Aktivity realizovány v rámci projektu se budou zahrnovat mj.:

  • Setkání partnerů, semináře a workshopy pro všechny instituce a posluchače zapojené do projektu;
  • Výlety kádru a dospělých posluchačů zapojených do projektu k partnerským organizacím;
  • Výměnu zkušeností a dobrých praxí s využitím vhodných prostředků tj. informačně-komunikační technologie (internetové stránky, e-mail, video konference, Skype, sociální síť, síťový disk);
  • Organizování a účast v akcích a událostech (konference, zahradní slavnosti, festivaly, výlety, přednášky, atp.);
  • Pořízení filmů a fotografií spojených s tématem projektu;
  • Organizování výstav, rozpravovávání, publikování a šíření materiálů a dokumentů na téma aktivit uskutečňovaných v rámci spolupráce;
  • Šíření projektových zkušeností a efektů;
  • Autoevaluaci.