Lotyšské Ligo

Aktuality » Lotyšské Ligo

Organizátoři „mobility”, Sdružení „Rodacy” z Jekabpils, zajistili program, který sloučil vzdělávací hodnoty předávané tradičními formami. Šlo především o seznámení se s každodenními zkušenostmi, životem národnostních menšín v Lotyšsku spolu s různými aspekty lidové kultury, které jim dávají možnost zachovat vlastní identitu. Kromě konference a workshopů jsme mohli prožít blízká setkání s: tancem, zpěvem, rukodělnictvím, kulinářstvím. Zůčastnili jsme se tradičních oslav Ligo - Svatojánské Noci (která je v Lotyšskunejvětším státním svátkem) a obřady s nimi spojenými: pletením a pouštěním věnců, vyslovováním přání, skokům přes ohniště... Našim společným přáním zůstává: více takových setkání, více takových projektů!

Dnes se také objevilo již třetí číslo čtvrtletníku projektu pt. „biulEDIn”, který připravila partnerská organizace ze Švédska. Ke stáhnutí, spolu s předešlými, na adrese: http://1drv.ms/1fFm48i.

EDI se dočkal také své písničky, autorem je Nuta Niepokorna ze Švédska. K poslehchu zde: http://1drv.ms/1iVTvuG.